28 października 2019

Kiedy i przy jakich wartościach ogłaszany jest alert smogowy?

Polska rządzi się jednym z najbardziej liberalnych podejść do progów informowania obywateli o smogu, spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mamy także jedno z najgorszych powietrzy w Europie (obok Bułgarii). Czy wiesz kiedy i przy jakich wartościach ogłaszany jest alert smogowy?

Płuca Polaków

W Polsce alert smogowy ogłaszany jest przy poziomie 150 μg/m3 dla zanieczyszczeń pyłem PM 10 (od 11 października 2019). Co ciekawe, z Paryżu taki alert ogłaszany jest już przy wartościach 80 μg/m3, gdzie w polskich miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, smog na tym poziomie nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń władz (takie powietrze jest wręcz uznawane za stosunkowo czyste). Czy oznacza to, że Polacy mają niej czułe płuca od Francuzów i innych sąsiadów?

Jeśli w Polsce wprowadzono by normy z zachodu, przez kilkanaście dni w roku bito by na alarm w większości miast. Próg alarmowy jest podnoszony, aby unikać chaosu oraz wydatków. W 2012 roku próg zanieczyszczeń wynosił 200 μg/m3, po czym stworzono rozporządzenie i podwyższono poziom aż o 50%. Polskie prawo bagatelizuje wpływ smogu na nasze zdrowie oraz życie. Do wiadomości publicznej podawane są ogromnie wysokie kryteria stanu zanieczyszczeń powietrza, co sprawia, że Polacy są niedoinformowani i niechronieni przed zagrożeniem. Brak ostrzeżeń o złym stanie powietrza prowadzi do wycieczek przedszkolaków na zewnątrz, aby dzieci mogły przebywać na świeżym powietrzu, kiedy faktyczne stężenie pyłów jest bardzo wysokie.

tree-3191314_1920

Kiedy w Polsce wprowadzono tak wysoki poziom alarmowy?

Na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego dnia 24 sierpnia 2012 r. Polska wprowadziła poziom alarmowy dla niektórych zanieczyszczeń powietrza na poziomie 300 μg/m3. Analogiczne rozporządzenie z 2008 r. ustanowiło poziom mniejszy aż o 100 μg/m3, aczkolwiek podnoszenie wartości jest zgodne z obowiązującym prawem. Jednakże od 11 października 2019 r. norma informowania i alarmowania o smogu została ustanowiona na poziomie 150 μg/m3 dla pyłu PM 10. Unia Europejska nie narzuca takich samych poziomów alarmowych dla wszystkich państw członkowskich, a nawet jeśli dane państwo nie chce przyjmować progów i informować swoich mieszkańców to również nie mają takiego obowiązku. Większość krajów Europy wprowadziła limity i to na stosunkowo niskim poziomie. Polska ustala limity na dwukrotnie, a czasem i czterokrotnie wyższym poziomie niż u sąsiadów i nie byłoby w tym nic złego, jeśli nie fakt, że jesteśmy prawie liderami wśród państw borykających się z problemem smogu.

Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy jest inicjatywą, która zrzesza ruchy obywatelskie zaniepokojone fatalną jakością polskiego powietrza. Problemy ze smogiem są na tyle duże, że stanowi to realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Badania dowodzą o ok. 45 tys. przypadków przedwczesnej śmierci spowodowanej skutkami wpływu zanieczyszczeń powietrza. Polski Alarm Smogowy ma a celu badanie problemu, informowanie o nim, a w konsekwencji podejmowanie inicjatyw, które będą prowadziły do likwidacji problemu jakim jest smog. Jeśli Polsce udałoby się dorównać normom Światowej Organizacji Zdrowia, byłby to na prawdę dobry wynik (wg WHO dopuszczalne stężenie dobowe dla PM10 wynosi 50 μg/m3 oraz dla PM2,5 25 μg/m3).

Uncategorized
About admin3465