18 listopada 2019

Składniki smogu cz. II- tlenki siarki

Tlenki siarki są jednym ze składników wszechobecnego smogu. Jest to rodzina gazów, w której skład wchodzi dwutlenek siarki i tritlenek siarki. Siarka ma wszechstronne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu- jej związków używa się do produkcji leków, antybiotyków, barwników, nawozów sztucznych, a niekiedy do konserwowania niektórych produktów spożywczych. Tlenki siarki tworzą największe zagrożenie, kiedy przedostaną się do atmosfery. Dwutlenek siarki przechodzi przemiany chemiczne stając się bezbarwnym, toksycznym gazem o duszącym, drażniącym zapachu i staje się śmiertelnie niebezpieczny dla zdrowia.

Za ciągłe wdychanie tlenków siarki odpowiedzialna jest wzmożona emisja tych związków do powietrza przez zakłady przemysłowe oraz gospodarstwa domowe, w których pali się węglem. Spalając paliwa z zawartością siarki, łączy się ona z tlenem i tworzy przede wszystkim dwutlenek siarki, który jest głównym sprawcą problemów ze smogiem i co za tym idzie z naszym zdrowiem. 

Do naturalnych źródeł tlenków siarki można zaliczyć wybuchy wulkanów, erozję gleb, pożary lasów czy rozkład materii organicznej. Niestety, bardziej niebezpieczne dla zdrowia są stężenia tlenków siarki w powietrzu emitowane na skutek działania człowieka. 

Dwutlenek siarki utlenia się w atmosferze do tritlenku siarki, który reagując z kropelkami wody tworzy kwas siarkowy. Rozpadając się na jony, tworzy związki o zakwaszających właściwościach, odpowiedzialnych za kwaśne deszcze. 

l-link-BWDj4pAVRlU-unsplash
ashley-knedler-CJBNszfpXW8-unsplash

Dlaczego dwutlenek siarki jest taki trujący?

Tlenki siarki są bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia, a nawet krótkie wdychanie dwutlenku siarki powoduje trudności w oddychaniu. Na negatywne skutki smogu najbardziej narażone są dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę i schorzenia układu sercowo – naczyniowego. Dwutlenek siarki wchłaniamy przez gardło i błony śluzowe nosa, co powoduje podrażnienie górnych dróg oddechowych, a przy długiej ekspozycji prowadzi do uszkodzenia układu oddechowego, częstszych infekcji, stanów zapalnych oraz chorób. Dwutlenek siarki może także przedostawać się wraz z krwią do tkanek i zbierać się w organach wewnętrznych takich jak tchawica, oskrzela, węzły chłonne, śledziona, wątroba czy mózg. Nagromadzone toksyny mogą powodować powstawanie ognisk zapalnych, które z czasem przeradzają się w nowotwory.

Normy dwutlenku siarki zalecane przez WHO

Średnie stężenie 24h- 20 µg/m3

Średnie stężnie 10 min- 500 µg/m3

Normy dwutlenku siaki obowiązujące w Polsce

Średnie stężenie 1h- 350 µg/m3 (dopuszczalne przekroczenie- 24 razy w roku, alarm ogłaszany przy stężeniu 500 µg/m3)

Średnie stężenie 24h-  125 µg/m3 (dopuszczalne przekroczenie- 3 razy w roku)

chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash
Uncategorized
About admin3465