BSVMC4-SF-71

Jednostka kasetonowa slim Ballu VRF BSVMC4-SF-71 - 7,1kW

BSVMC4-SF-56

Jednostka kasetonowa slim Ballu VRF BSVMC4-SF-56 - 5,6kW

BSVMC4/C-SF-50

Jednostka kasetonowa kompaktowa Ballu VRF BSVMC4/C-SF-50 - 5,0kW

BSVMC4/C-SF-45

Jednostka kasetonowa kompaktowa Ballu VRF BSVMC4/C-SF-45 - 4,5kW

BSVMC4/C-SF-36

Jednostka kasetonowa kompaktowa Ballu VRF BSVMC4/C-SF-36 - 3,6kW

BSVMC4/C-SF-28

Jednostka kasetonowa kompaktowa Ballu VRF BSVMC4/C-SF-28 - 2,8kW

BSVMC4/C-SF-22

Jednostka kasetonowa kompaktowa Ballu VRF BSVMC4/C-SF-22 - 2,2kW

BSVMD-SF-280

Jednostka kanałowa Ballu VRF BSVMD-SF-280 - 28,0kW

BSVMD-SF-224

Jednostka kanałowa Ballu VRF BSVMD-SF-224 - 22,4kW